DC Green System

  

Dustcontrols DC Green System ser över kontrollsystemet på vakuumalstraren för att spara energi. Om du använder DC Green System tillsammans med våra vakuumalstrare så genererar detta en energibesparing på 40-90 % beroende på om du använder ett nytt eller ett befintliga centralssugsystem.

DC Green System ger dig många fördelar: Beroende på antalet öppna uttag så genererar DC Green System enbart så lite vakuum som är nödvändigt, då denna styr RPM på vakuumalstraren. Och genom att använda behovsstyrning med en frekvensomvandlare så kommer kapaciteten på anläggningen förbättras jämfört med ett normalt system. Vakuumalstraren går automatiskt ner till ett sparläge när inget av uttagen används. Detta eliminerar även behovet av mikroswitchar vid varje arbetsstation.

En investeringen av ett DC Green System återbetalats inom 1-5 år. En lägre energikonsumtion bidrar till ekonomiska besparingar och mindre miljöpåverkan, samt en ökad livslängd på utrustningen. Framförallt så ger vi dina medarbetare en bättre hälsa och en hållbarare arbetsmiljö. Healthy Business – Sustainable Business.

 

 

Green_System_1.jpg 

Green_System_2.jpg

Fördelar:

  • Lägre energikonsumtion
  • Inga mikroswitchar
  • Högre topp-prestanda
  • Optimal sugförmåga vid alla tillfällen
  • Förlängd livslängd på vakuumsystemet
  • Effektiv filterrensning under körning
  • Lägre ljudnivå