Styrsystem

Styrsystemen används för start och stopp av pumpar och fläktar. De styr filterrensning och driftindikering. I apparatskåpen kan ytteligare funktioner byggas in genom tillval. Anläggningsautomatiken måste installeras av behövrig elektriker. Elskåpen uppfyller skyddsklass IP 54 (ICS529).