Metallindustrin

Metal Industry and Dustcontrol

Tillverkarna har många olika krav på vakuumsystem och stoftavskiljare för punktutsugning.

Stora mängder damm och restavfall som metallspån uppstår i stor utsträckning och måste transporteras bort, bland annat för återvinning. Dustcontrol förser industrin med damm- och materialtransportssystem för punktutsugning och sanering. Nuvarande produktionseffektivitet kräver smidig materialtransport, vilket skapas med hjälp av Dustcontrols mobila stoftavskiljare och centralsuganläggningar.

 

Success Storie: ITT Water & Wastewater 

Dustcontrol Equipment Source Extraction

Produkter

centralsuganläggningar, mobila stoftavskiljare, I-Line stoftavskiljare, stoftavskiljare från EX-serien, föravskiljare, tryckluftsdrivna stoftavskiljare, tillbehör och service.

Referenser

Sandvik, SKF, Siemens, ArcelorMittal, Federal Mogul, Corus Steel Tubes.