Utrustningsdetaljer

 

Ett punktutsugningssystem dimensioneras för att endast de uttag som används är öppna. Detta för att begränsa centralenhetens storlek. Alla uttag måste alltså ha någon typ av ventil eller spjäll. Det kan vara manuellt manövrerade typer som klaffventiler och manuella skjutspjäll, men det kan också vara automatiskt styrda skjutspjäll som öppnas när arbetsmomentet påbörjas.

För utsug av rök finns ett antal armar. De är lätt justerbara och har liten diameter och kan därför ställas in så att utsuget kommer mycket nära rökalstringen.

Upphängningsanordningar som svängarmar och slangupprullare används för att underlätta användningen av sugutrustningen.

I samband med stora mängder material kan materialet tömmas i rostfri tratt varifrån det sugs ut.

 

Dustcontrol System Animation

 


Utforska utrustningsdetaljerna i menyn till vänster.