Föravskiljare

När det förekommer större mängder material bör man använda föravskiljare. Den placeras i anslutning till arbetsplatsen eller centralenheten.

Föravskiljare bör användas:

  • där man ska samla upp visst material
  • när man önskar transportera material
  • för att avlasta rörsystemet 
  • för att ej överbelasta centralenheten
  • för att minska risken för igensättning 
  • där vätskor ska avskiljas

När föravskiljare väljs ska man ta hänsyn till:

  1. Vilken stofttyp som hanteras
  2. Hur enheten ska placeras och hur tömningen ska ske
  3. Vilka luftflöden som förekommer

Pree separators

 

 cyclonic-principle

1. Cyklonprincipen innebär att inloppet sitter tangentiellt så att luften avlänkas mot manteln. Denna princip har sin styrka i effektiv avskiljning av mycket små partiklar (1/100 mm).

 

internal-principle

2. Fallkammarprincipen innebär att luften slungas in i en behållare. Utloppet sitter bakom inloppet vilket leder till att grova partiklar slungas in i behållaren medan luften vänder.

 

Föravskiljare

Föravskiljare ska användas i alla sammanhang då det avskiljda materialet är grovt eller rikligt. För­avskiljaren kan placeras i anslutning till arbetsplatsen för t ex separathantering och återvinning, eller vid centralenheten.

Föravskiljaren avskiljer med dyna­misk avskiljning, d v s att luften omlänkas så att materialet slungas ut ur luftströmmen. Detta kan ske i cyklon eller i s k fallkammare. Fallkammaren utformas vanligtvis som en container med inlopp och utlopp i ena gaveln. När luften vänder kastas grovt material in i containern. Eftersom föravskiljare sätts in när systemet ska hantera större mängder material är det också viktigt att planera vilken typ av tömningssystem som ska användas. Dustcontrol har ett antal standardlösningar såsom slussmatare, upp­samling i behållare och skruvkom­primator.