DC Box

Dustcontrol DC Box for cleaning of machines and tools

Isolerar det farliga dammet

DC Boxen är ett specialdesignat dragskåp som skyddar mot hälsofarligt damm vid sanering och rengöring av dina maskiner och verktyg. Boxen är utrustad med blåspistol och sugslang för dammsugning. Större partiklar och smuts faller ned i en plastsäck som är placerad i botten av skåpet.

DC Boxen är enkel att arbeta med. Verktyg och maskiner läggs på det roterande arbetsbordet och skjuts in via sidodörren och kan därefter rengöras och hanteras utan risk för att avge farligt damm. Det fina dammet sugs med fördel bort via ett rörsystem till en komplett centralenhet placerad inom- eller utomhus. Storlek på centralenhet och dimensionering av rörsystem anpassas efter varje kunds behov. Systemet kan utökas till att också användas som centralsugssystem

DC Box finns i tre varianter – DC Box Compact, DC Standard, DC Box Custom:

  • DC Box Compact har en DC AirCube 500 luftrenare som sugkälla och är enkel att placera i trånga lokaler där det inte finns plats för rörsystem och en central stoftavskiljare. DC Tromb installeras med fördel i anslutning till för att optimera systemet.
  • DC Box Standard är den lösning som löser behovet för dem flesta. Boxen kopplas till rörsystem och en centralenhet, DC 11-Module 11kW P.
  • DC Box Custom passar utmärkt till de som vill kunna rengöra större utrustning. Vill du rulla in högre maskiner direkt för sanering är det här den perfekta lösningen.