DC 3800 Stationärt

DC 3800 Stationär är avsedd för t ex industri, bilverkstäder och skolor. Stoftavskiljare och turbopump sitter monterade på ett gemensamt chassi. DC 3800 Stationär har luftflödeskapacitet för en mindre arbetsplats åt gången, t ex slipning med 6” slipskål eller städning med Ø 38-städutrustning. Filtret rensas manuellt med luftpuls. Aggregatet kan utrustas med vakuumventil för att ge turbopumpen kylluft även när alla uttag är stängda. Paketet är komplett med rör i 3-meterslängder, böjar, grenrör och skarvdon.

Monteringen är mycket enkel och rörsystemet är lätt anpassningsbart till verkstadslokalens utseende. Start och stopp av centralenheten styrs automatiskt genom att mikroväxlar på klaffventilerna ger startsignal till startapparater. Start sker vid öppning av ett suguttag. Enheten stoppas när alla uttag är stängda.