DC 11-Module

Vi löser ditt dammproblem

Optimierad lokal lösning

Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala system för tiotals sugpunkter, eller lokala lösningar vid varje arbetsplats. Fördelen med den lokala lösningen är att man kan bygga ett system i taget och optimera utrustningen för det aktuella behovet. DC 11-Module är utvecklat för att uppfylla kraven på en lokal lösning.

DC 11-Module är en komplett centralenhet för punktutsugning och industriell rengöring. Enheten klarar allt från högeffektiva utsug på slipmaskiner till städning av svarvar och fräsmaskiner samt avskiljning av skärvätska och olja.

Med DC 11-Module levererar vi en komplett monterad centralenhet från fabrik. Vi bygger den exakt efter ditt specifika behov. Det kan vi göra tack vare ett sinnrikt tillvalssystem.

DC 11-Module ger sug till 1-6 sugpunkter samtidigt. Den har mycket god ljuddämpning och kan utrustas med mikrofilter för de fall där man väljer att återföra sugluften till lokalen. Tillvalssystemet för utmatningen innebär väl anpassad hantering av det avskiljda materialet. Något som kan spara mycket pengar. DC 11-Module lämpar sig också som centralenhet för punktutsug och städning på mindre produktionsenheter. Notera att aggregatet kan försörja ett mycket stort antal suguttag, så länge antalet samtidiga användare inte överskrider kapacitetstaket (1-6 användare). För energibesparing finns DC 11-Module även utrustad med DC Green System.