Radialfläktar

Dustcontrols fläktar är s k radialfläktar. Luften tas in i centrum på fläkthjulet och trycks ut mot fläkthusväggen av centri­fugal­kraften. Fläktarna kan gå helstrypta utan att överhettas. Den flacka tryckkurvan gör att systemet kan arbeta utan vakuumventil. Fläkten ska aldrig gå utan anslutet rörsystem eller vid luft­flöden över Max Q. Motorn blir då över­hettad och motorskyddet löser ut. För att begränsa effekttoppen vid start bör man installera ett skjutspjäll på inloppet som stängs när fläkten startas.