Turbopumpar

Dustcontrols turbopumpar är sidokanalspumpar. Ett löphjul roterar i kompressorhuset med extremt små toleranser utan att vidröra väggarna. Pumpen komprimerar luft, det är därför helt naturligt att den blir het under drift. Ljuddämpningen, speciellt på de större pumparna är mycket god. Genom att parallellkoppla flera enheter och behovsstyra start och stopp av dem kan effekt- och energibesparingar göras.