Rörsystem

Rörsystem från DustcontrolEtt effektivt rörsystem måste uppfylla vissa krav. Konstant lufthastighet i rören vid olika belastningar är ett krav. Rätt lufthastighet är ett annat krav. Vid för låg lufthastighet avstannar material och leder till stopp medan för hög lufthastighet leder till onödigt slitage samt energiförluster. Dustcontrols kompetenta personal dimensionerar anläggningen efter just dina behov.

Vid materialtransport i ett rörsystem uppstår turbulent strömning. Materialpartiklarna studsar mot de hårda rörväggarna och det uppstår störande ljud. Genom att använda våra nya och förbättrade böjar och grenrör (EPDM- och NBR-gummi) dämpas ljudet avsevärt.

Böj och grenrör är utformade att hålla för högt undertryck. Böjarna är försedda med en spridare för att minska slitage och öka driftsäkerhet (färre stopp).

Varje enhet är försedd med en sidoöppning som med hjälp av en vakuumventil kan kontrollera och eventuellt justera luftflödet i systemet, avlagring och igensättning förhindras därmed. Sidoöppningen kan också användas som inspektionslucka.

Fördelarna med rörsystemet:

  • Låg ljudnivå
  • Mindre risk för igensättning
  • Mindre slitage