Vakuumalstraren

Vakuumalstrare från Dustcontrol

 

Vakuumalstraren är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på 6-40 kPa. I normala punktutsugnings- och städsystem används turbopumpar. Det är en maskin med optimal kapacitet för den här typen av system.

När motståndet ökar ger den en extra trycktopp, något som kan vara avgörande för att hindra ett stopp i rörsystemet. I samband med rök och lätta stofttyper, t ex pappersdamm, används radialfläktar. Dessa har stor luftkapacitet och en lägre relativt konstant trycknivå. Både turbopumpar och radialfläktar från Dustcontrol har hög verkningsgrad och mycket god ljuddämpning.