Förbrukningsvaror

Filter change of Dustcontrol's DC 2800cDamm, skrymmande material, chips och remsor kan samlas in och transporteras med vakuum. När materialvolymen är stor så sparar effektiv hantering tid och pengar. Ergonomisk hantering och inneslutning av materialet är också viktigt.

Ett antal olika, beprövade lösningar kan väljas. Det vanligaste är en plastpåse eller en container. Containers finns tillgängliga i olika volymer. Containrar kan utrustas med hjul, interna plastpåsar, glasnivåer och en avtappningskran för smörjningar.