Tillbehör

Kedjan är inte starkare än den svagaste länken. För att uppnå optimalt utförande på din centralsuganläggning eller stoftavskiljare måste alla lösningens element vara i balans. Tillbehören är minst lika viktiga som själva centralsuganläggningen/stoftavskiljaren för att uppnå bästa resultat.

Dustcontrol har arbetat i 40 år inom området design och tillverkning och har producerat en mängd olika tillbehör för att kunna bidra med olika lösningar utefter kundens behov av effektivitet, ergonomi och hälsa.

Utöver vårt standardutbud, har Dustcontrol erfarenhet av att tillverka olika kundspecifika lösningar för att lösa kundens unika behov.

Tillbehörskatalog

Dustcontrol catalogue (2012)

 

Dustcontrols tillbehör och sugkåpor


 Klicka i menyn till vänster för att hitta rätt tillbehör.