Kompakta sugsystem

Med våra kompakta, semimobila sugsystem förenas kapaciteten av en stationär anläggning med flexibiliteten av en mobil maskin. De kompakta anläggningarna är enkla att montera och kan lätt monteras ner för att flyttas någon annanstans. De är konstruerade för att ta lite plats men har samtidigt tillräcklig kapacitet för att anslutas till flera arbetsplatser. Med våra kompakta sugsystem får du en flexibel lösning till låga investeringskostnader.


 

Portable Stationary Vacuum Systems from Dustcontrol

Bild: En DC 11-module som är en komplett centralenhet för punktutsugning och industriell rengöring.Sugsystem från Dustcontrol medför stora effektivitetsvinster inom många olika områden, till exempel:

  • Sugkåpor på slipmaskiner i glasfiberindustri: Genom att fånga dammet där det bildas blir arbetsmiljön bättre, städbehovet mindre och produktkvaliteten bättre.
  • Rengöring av såg, fräs, svarv och fleroperationsmaskin med hjälp av den högeffektiva städutrustningen. Stora effektivitetsvinster görs genom att städningen går fortare, skärvätska kan återföras, spånor hanteras rationellt och maskinerna får färre stopp när de är väl rengjorda.
  • Punktutsug av spånor och olja/skärvätska direkt vid bearbetningen: Renare detaljer i nästa operation innebär kvalitetsförbättringar samtidigt som rengöringsbehovet av detaljer och maskiner minskar.
  • Rökutsug genom integrerade utsug på svetspistoler: Hälsoriskerna reduceras kraftigt genom att svetsröken elimineras. Integrerat utsug garanterar att utsuget alltid befinner sig nära rökalstringen.
  • Utsugningsutrustning och städutrustning på bagerier reducerar det luftburna mjöldammet som är hälsovådligt: Myndigheters krav uppfylls, samtidigt som personal slipper att drabbas av allergier – det är smärtsamt och kostsamt att ersätta utbildad personal.
  • Utsugningssystem i farmaceutisk industri för utsug på maskiner och städning av utrustning: Att eliminera giftiga ämnen ur den farmaceutiska produktionen är en nödvändighet såväl ur hälsosynpunkt för personal som för kvaliteten hos produkten. DC-11Module utrustas genom tillval med mikrofilter och safechange system för filtren så att gifterna inte sprids.

 

DC 11-Module
DC 3800 Stationärt