H-Line stoftavskiljare

Dräkt för asbest

DC 2800 H Asbest uppfyller de högsta kraven i vissa länder och är certifierad av IFA. Asbest är ett hälsofarligt material som ska avlägsnas med försiktighet. Stoftavskiljaren är försedd med antistatisk slang, en plugg för cyklonanslutning, orangea plastsäckar och andra säkerhetsanordningar.

Riskera inte din hälsa när du tar bort asbest!

Certificate Asbestos