ATEX

Dustcontrol's ATEX series

Att förebygga utsläpp av höga koncentrationer av explosivt damm och gasblandning och undvika att utsläppen fattar eld är ett effektivt sätt att undvika olyckor.

Ämnen som kan orsaka olyckor är exempelvis kol, mjöl, spannmål, trä, bomull och vissa plaster. Att regelbundet dammsuga arbetsområdet och använda rätt utrustning begränsar risken för olyckor. Dustcontrol har erfarenheten och lösningarna som minimerar risken för dammexplosioner på arbetsplatsen.

 
Ladda ner PDF
 

Dustcontrol ATEX 2800H EX

Produkter

centralsuganläggningar, filterenheter från EX-serien, stoftavskiljare från EX-serien, tillbehör och service

Referenser

Nestlé, EADS Airbus, Lockheed Martin, Thyssen Krupp, KRV, The Age, Interseroh, Agrana Zuckerfabrik, Hexal Salutas, Gamesa, Portable Foods (Kelloggs), Brandon Hire, Mars Drinks UK, Sandvik in Sweden.