Keramikindustrin

Ceramic Industry and Dustcontrol

Inom den keramiska industrin är damm mer en självklarhet än ett undantag, men det behöver inte vara så.

Dustcontrols centralsuganläggningar minimerar förekomsten av luftburet damm, vilket ger en bättre hälsa hos personalen samt ökar säkerheten på arbetsplatsen. Detta leder i sin tur till ökad produktivitet.

 

Dustcontrol Equipment Central Vacuum Station

Produkter

centralsuganläggningar, mobila stoftavskiljare, tryckluftsdrivna stoftavskiljare, föravskiljare, tillbehör och service.

Referenser

Gustavsberg, Stone & Ceramic Ltd.