Processindustrin

Process Industry and Dustcontrol

Processindustrin ställer höga krav på renlighet, hantering av farliga gaser och materialtransport.

Dustcontrol har under nästan 40 år utrustat industrier med centrala sugsystem för bortforsling av exempelvis damm, gaser och större material. Dagens ökning inom produktion kräver ett effektivt system för materialtransport, vilket Dustcontrol erbjuder med sina stationära centralsuganläggningar och sina mobila stoftavskiljare. Dustcontrols stoftavskiljare och centralsuganläggningar är ett naturligt val för materialtransport inom många industrier.

 

Dustcontrol Equipment Source Extraction

Produkter

centralsuganläggnignar, mobila stoftavskiljare, stoftavskiljare från I-serien, stoftavskiljare från EX-serien, föravskiljare, tillbehör och service.

Referenser

Sandvik Coromant, Sandvik Hard Materials, Federal Mogul, Mapei.