Kompositindustrin

Composite Industry and Dustcontrol

Glasfiber har många unika kvaliteter och används idag inom många olika industrier. Den ökade användningen har påverkat produktionseffektiviteten negativt.

Dustcontrol konstruerar punktutsugsanläggningar för kompositindustrin utifrån egen standard eller av Atex-komponenter. De specialanpassade sugkåporna har utvecklats för utrustningen där dammet bildas, exempelvis vid borrning, målning, slipning eller sågning. Med en centralsuganläggning samlas dammet upp i en container som sedan lätt kan forslas bort.

 

Dustcontrol Equipment Source Extraction

Produkter

centralsuganläggningar, mobila stoftavdskiljare, stoftavskiljare från EX-serien, tryckluftsdrivna stoftavskiljare, föravsklijare, luftrenare, tillbehör och service.

Referenser

Gamesa, Lockheed Martin, EADS Airbus, Nautor, Gulfstream, Hatteras, Thomas Cook Aircraft Engineering.