Transit Service

Transit services and Dustcontrol

Under åren har standarden på transportfordon ökat och lär antagligen fortsätta öka under en lång tid framöver. Kommunala transporter som bussar och tåg förutsätts vara snabba, bekväma och rena.

Dustcontrols moderna städteknologi kan användas för just renlighet ombord på kommunala transporter. Att städa golv och passagerarsäten med ett modernt och effektivt punktutsugningssystem ger ett renare fordon.

Punktutsugningssystemet samlar in och transporterar bort grovavfall, vilket förenklar städning och rengöring.

Dustcontrol Equipment Source Extraction

Produkter

Centralsugsanläggningar, tillbehör och service.

Referenser

SJ, SL, ÖBB, SAS.