Trä & Plastindustrin

Wood and Plastic Industry and Dustcontrol

Genom att avlägsna damm förbättras kvaliteten på produkterna och effektiviserar arbetet.

Punktutsugning är energieffektivt i jämförelse med konventionell ventilation. Människor som arbetar med snickeri eller andra typer av träarbeten exponeras ständigt för stora mängder damm, vilket ofta leder till kroniska näsinflammationer.

Redan under 1980-talet visade Dustcontrol att man genom punktutsugning på alla centralsuganläggningar effektivt kan reducera det luftburna dammet med upp till 70 %. Om man dessutom använder sig av effektiva rengöringsmetoder minskas mängden damm ytterligare.

Dustcontrol Equipment Source Extraction

Produkter

centralsuganläggningar, mobila stoftavskiljare, luftrenare, tillbehör och service.

Referenser

Sweedwood, Swedemade UK.