Läkemedel & Kemiska industrin

Pharmaceutical Industry and Dustcontrol

Partiklar som inte syns med blotta ögat kan vara smittbärare som medför försämrad transparens i vätskor eller blockerade kapillärer. Renrumsarbete kräver speciell utrustning som måste vara antistatisk och inte släppa dammpartiklar fria.

Dustcontrol har flera års erfarenhet av att konstruera och tillverka system som möter de höga krav som renrumsmiljöer kräver. Dustcontrol erbjuder ett komplett produktsortiment av städtillbehör som slangar, anslutningar och munstycken. Tillbehören kan enkelt anslutas till systemet.

 

Success storie: Orion Pharma

Dustcontrol Equipment Clean Room

Produkter

rostfria centralsuganläggningar, I-Line stoftavskiljare, stoftavskiljare från EX-serien, luftrenare, tillbehör, förbrukningsartiklar och service.

Referenser

AstraZeneca, Orion Pharma, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Pharmacia, BASF Performance Products, Perrigo, Gambro, Hewlett Packard.