Luftrenare

Genom att cirkulera luften genom ett högeffektivt HEPA-filter renas luften i rummet genom att det farliga luftburna dammet, som är skadlig för hälsan, tas bort. De allra farligaste partiklarna är de som är så små att de inte är synliga för ögat.

DC AirCube är konstruerad för att avskilja fint och farlig stoft ner till 0,3 mikrometer. Ett exempel på en sådan partikel skulle kunna vara kvartsdamm som återfinns i betong, tegel, puts och murbruk. När man hamrar, slipar väggar, slipar betong, river, renoverar kök och badrum liksom i all annan byggverksamhet så är DC AirCube ett bra komplement till punktutsug. Den är även ett populärt val i bagerier och snickerier då den renar luften och filtrerar bort hälsofarligt mjöl- eller trädamm.

PDF Lär dig mer om våra luftrenare och läs broschyren!

 Framsida AirCube

PDF Dustcontrols luftrenare har skapat en dammfri arbetsmiljö hos Delselius bageri

Delselius bakery and Dustcontrol