Luftrenare

DC AirCube – renar luften och skapar vid behov undertryck i lokalen
Gränsvärden för hälsofarliga partiklar i luften överskrids ständigt, med en hälsofarlig arbetsmiljö som följd. Genom att cirkulera luften genom ett HEPA-filter, klass H13, avskiljs minst 99,95% av partiklar mellan 0,15-0,3 µm. Partikelstorleken har valts därför att den är svårast att avskilja – såväl större som mindre partiklar är lättare att avskilja. Varje filter har ett individuellt testprotokoll.

För att avlasta HEPA-filtret är DC AirCube även utrustat med ett enklare förfilter (klass G4) för att fånga in större partiklar.

Partiklar med diameter mellan 0,1-3 µm är de mest kritiska för lungorna. En stor del av dessa kommer att lagras i lungorna om de inandas. Kvarts, Asbest, PCB och Kobolt och är exempel på hälsofarliga och cancerogena ämnen med mycket små dammpartiklar som håller sig svävande i inandningsluften på många arbetsplatser. Luftrenare med HEPA H13-filter avskiljer även virus, bakterier och pollenpartiklar.

DC AirCube kan även användas för att skapa undertryck i en lokal.

Covid-19 Virus, European Centre for Disease Prevention and Control:
”In buildings where windows do not open and the ventilation system functions in a closed circuit, High-efficiency particulate air (HEPA) filtration should be used for the recycled air. Other options may include, after expert engineering advice: placing temporary HEPA filters over the vents and exhausts in the rooms housing COVID-19 patients or using a portable HEPA air filtration system placed in close proximity to where the patient was located.” (ECDC Technical Report March 2020)

 

 

PDF Lär dig mer om våra luftrenare och läs broschyren!

 Framsida AirCube

PDF Dustcontrols luftrenare har skapat en dammfri arbetsmiljö hos Delselius bageri

Delselius bakery and Dustcontrol