Våtsugar

  • Robust chassi
  • Kraftfull 1400 W motor
  • Dränkbar virvelhjulspump (flygt) 175 l/min
  • Lätt att lossa och rengöra pumpen
  • Klokoppling för vattenevakueringsslang

Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten, som blir mycket smutsigt. Genom att använda en våtsug, som effektivt suger upp vattnet, undviker man att arbetsplatsen blir våt och smutsig.

I våra våtsugar är slamsugningen integrerad i en enhet och rent vatten pumpas ut genom dräneringsslangen. Slammet samlas upp i en filtersäck, som är lätt att ta bort.

Dustcontrols nya våtsugar är lätt delbara för rengöring och sanering. Detta är en viktig detalj på enheter som kräver frekvent rengöring. Robust konstruktion motstår varje dags användning.