EX-Line stoftavskiljare

 ESD certifierade tillbehör lämpliga att använda till EX-serien

ESD Certified Accessories                   

Se våra certifierade produkter på SP (Science Partners) hemsida...

Gå till Other products --> Dustcontrol AB

            

Maskiner designade för företag där det finns en risk för explosion

EX-serien är speciellt framtagen för industrier där det finns explosionsrisk samt för industrier som ställer höga krav på ren produktion, exempelvis trä-, livsmedels- och elektronikproduktion. Maskinerna uppfyller kraven i ATEX Zon 22, direktiv 1999/92 ATEX 137. Dustcontrol tillhandahåller även städtillbehör som uppfyller denna standard. Zon 22 är ett område där det normalt sett inte föreligger någon explosionsrisk, eller endast gör det under en kort period, p g a explosiva substanser i luften. Dessa maskiner är utrustade med behållare, jordade delar och antistatiska tillbehör. Maskinerna för icke-ledande material följer IP5X-standarden. För ledande material är det IP6X-standarden som gäller. Maskinerna är driftsäkra och kan avskilja damm i en rad olika applikationer, som punktutsug när man använder elektriska verktyg för slipning, skärning, borrning och städning i allmänhet. Maskinerna kan användas i temperaturer mellan 0° och +50°c.