Base Panel

Base panel är en standardiserad kon­figurerbar produkt med klar och tydlig avgränsning i funktioner. Produkten är utvecklad för att vara ett kompakt och smidigt styrsystem som är anpassad till Dustcontrols enklare anläggningar. De komponenter som kommer att variera är val av frekvensomriktare i förhållande till motorstorlek, samt pa­rametersättning. Denna standardiserade lösning ger korta ledtider för tillverk­ning, installation och driftsättning.

Fördelar:

  • Standardierad och konfigurerbar
  • Kompakt och smidig
  • Tids- och resurseffektiv
  • Enkel installation och driftsättning

Art nr   Beskrivning
8840     BASE PANEL COMPLETE 2,2kW 5,8A
8841     BASE PANEL COMPLETE 5,5kW 14A
8842     BASE PANEL COMPLETE 7,5kW 18A
8843     BASE PANEL COMPLETE 11kW 24A
8844     BASE PANEL COMPLETE 15kW 30A
8845     BASE PANEL COMPLETE 18kW 39A
8846     BASE PANEL COMPLETE 22kW 46A
8847     BASE PANEL COMPLETE 30kW 61A
8848     BASE PANEL COMPLETE 37kW 72A
41479   PRESSURE SENSOR utan display CP114-AN

Bild vänster: art nr 8850-8858; bild höger: art nr 88410.

Har du frågor kring våra produkter eller vill du veta mer? 
Kontakta oss via telefon 08 531 940 00 eller maila till: sales@dustcontrol.se