Smart Panel

Smart Panel är Dustcontrols första steg mot Industri 4.0 och ett uppkopplat centralutsug. Det här innebär att vi kommer kunna erbjuda uppkopplade mertjänster för service och underhåll.  I ett kompakt standardiserat format levererar Smart Panel en konfigurerbar lösning som passar majoriteten av Dustcontrols anläggningar. En standardiserad lösning ger korta ledtider och utökad funktionalitet.

Smart Panel kommer alltid att användas i kombination med en externt monterad frekvensomvandlare för motorstart och motorstyrning. I och med Smart Panel tar vi ett steg framåt och lämnar de äldre typerna av startapparater. En frekvensomvandlare erbjuder mer möjligheter när det kommer till styrning av systemet och är en energieffektivare lösning. Det kommer att ställa mindre krav på uppsäkring och mindre kabeldimensioner vid installation. Smart Panel använder en decentraliserad signalhantering. Detta innebär att kabelanslutningar som tidigare varit placerad i styrskåpet nu flyttats ut närmare systemet.

Har du frågor kring våra produkter eller vill du veta mer? 
Kontakta oss via telefon 08 531 940 00 eller maila till: sales@dustcontrol.se