Trefas stoftavskiljare

Stoftavskiljare - trefas

Våra trefasmaskiner är utrustade för tungt material som behöver högt tryck. Sugalstraren är en turbopump som är direktdriven av en trefasmotor. Vår turbomaskin kräver minimalt med service och har lång livslängd. Turbopumpens karaktäristiska prestanda passar bra för tung städning och materialtransport. Den genererar högre sugkraft när motståndet ökar.