Centralsuganläggningar

 

 

 

 


Vad består en centralsuganläggning av?
Klicka på bilden till höger och utforska.


 

 

Dustcontrol Centralsuganläggningar välj

 

Damm/Spånpunktutsugning - Städning - Materialtransport

För att kunna dimensionera systemet måste dessa punkter klargöras:

 • Vilken funktion ska systemet ha -punktutsugning/städning/materialtransport
 • Hur många uttag ska användas samtidigt
 • Vilken typ av material är det som ska sugas upp
 • Hur långt ska materialet transporteras
 • Måste materialet återvinnas - föravskiljare
 • Hur ofta ska avfallet tömmas - container/plastsäck/tunna
 • Ljudkänslighet - placering av centralenheten
 • Ska det vara ett stort system eller flera små

Vi designar systemet för att passa dina behov.

Vi kan även tillhandahålla en specialtillverkad lösning till ett konkurrenskraftigt pris. På Dustcontrol har vi en omfattande erfarenhet av att konstruera och tillverka innovativa speciallösningar vilket garanterar att vi kan tillhandahålla en hög grad av systemintegration och kundnytta.

Central vacuum system from Dustcontrol

Fördelar med Dustcontrols vakuumsystem

Operativ effektivitet

 • Vakuumstransport som en del av tillverkningsprocessen
 • Färre stopp i tillverkningsprocessen
 • Kortare underhållsstopp
 • Lägre reparationskostnader
 • Effektivare avfallshantering/återvinning

Hälsa & Miljö

 • Renare och säkrare arbetsmiljö
 • Uppfyller kraven från arbetsmiljöverket
 • Motiverade och friska medarbetare
 • Förbättrad organisationskultur
 • Lättare att anställa och behålla personal
 • Automatisk återvinning

Kvalitet

 • Ökad produktkvalitet genom eliminering av damm, vätska eller rök direkt vid källan
 • Renare produkter färdiga för leverans eller nästa steg i produktionen

För att uppnå dessa fördelar med ett vakuumsystem måste systemet vara komplett, från sugröret till vakuumalstraren. Alla komponenter i systemet är lika viktiga i genomförandet i sin funktion.