Produknyheter

DCF Immersion Föravskiljare

DCF Immersion Föravskiljare

Vid hantering av vissa metaller, som titan och magnesium, finns det alltid en viss explosionsrisk. DCF Immersion för att hantera dessa metaller och annat reaktivt material på ett säkert sätt. DCF Immersion är lämplig att användas i miljöer där denna typ av metallspåner ska sugas upp som exempelvis vid additiv tillverkning (3d utskrift).

Allt material sugs genom ett vätskebad och fångas upp i en korg med finmaskigt nät. Denna korg ligger i vätskebadet och håller materialet nedsänkt i den neutraliserande vätskan fram till tömning.

DCF Immersion är utrustad med ett filtersystem där ett demisterfilter förhindrar fukt att ta sig vidare i systemet. Om man vill försäkra sig ytterligare mot fukt i systemet finns ett hydrofobiskt filter som tillbehör.

  • Möjliggör hantering av reaktivt och explosionsfarligt material på ett säkert sätt.
  • Liten och mobil enhet som är lätt att flytta mellan olika arbetsstationer.

 

Gå till produktsidan.

order@dustcontrol.se