PSI - personlig Säkerhets Introduktion

PSI - Personlig Säkerhets Introduktion

PSI - Personlig Säkerhets Introduktion

Personlig säkerhets Introduktion

Med hjälp av PSI förebyggs maskinrelaterade olyckor på arbetsplatser inom byggbranschen. PSI ger en introduktion till varje enskild produkt och minskar riskerna vid användningen av maskiner. Med hjälp av QR-koden på våra maskiner har du alltid tillgång till det du behöver veta om maskinen och information för hur du
använder den på ett säkert sätt.