Varför skall jag använda en föravskiljare? Lär dig mer om fördelarna.

 

 
 

Varför skall jag använda en föravskiljare?

Använd föravskiljare när det förekommer större mängder material eller om du vill återvinna eller separera material. Vid placering av föravskiljare i anslutning till arbetsplatsen minskar tryckfallet mellan föravskiljaren och stoftavskiljaren och längre slangländ kan användas. Avskiljning av grövre partiklar är närmast total i föravskiljare, upp till 90-95% av materialet samlas upp och belastar aldrig stoftavskiljaren.

  • -filtren får en längre livslängd, färre filterrensningar behövs, totalekonomin förbättras

  • -arbetspassen blir längre med färre stopp för filterrensning och byten av plastsäck på stoftavskiljaren

  • -stoftavskijlaren skonas och suger effektivare

 

Hur fungerar föravskiljaren?

Klicka på bilden för att förstora.

 

Vilken föravskiljare passar bäst till min stoftavskiljare?

Tumregeln är att ju större maskin (=ju större mängder av damm) desto större måste föravskiljaren vara för att kunna hantera det avskilda materialet på ett optimalt sätt.
 

 

Dustcontrols rekommendationer för att hitta rätt föravskiljare:

Vid måttliga mängder av damm (tex vid väggslipning, badrumsrenovering) är DCF 2800 mobil tillsammans med DC 2900a/c ett bra val.

Vid större mängder av damm som uppstår vid golvslipning, väggslipning, kapning/öppning av väggar rekommenderar vi DCF 3900 a/c/L tillsammans med DC 3900 a/c/L eller Tromb a/c/L.
Denna kombination kan också vara ett bra val inom industriella sammanhang, tex i samband med fräsmaskiner (här rekomenderar vi en stoftavskiljare med behållare - tex DC 3900a eller Tromb 400a).

För golvslipmaskiner som producerar mycket damm inom kort tid (from 500mm slipbrädd, tex betong) är antingen DCF 8000 c/L, Cyklonavskiljarlock till 200 l fat eller DCF Skottkärra ett effektivt val. Skottkärran ger möjlighet att skyffla stora partiklar direkt in i föravskiljaren som också fungerar som en dammfälla. Alla används tillsammans med en DC 5900 a/c/L.

Har du frågor? Ring till vår kundservice eller en av våra säljare.