Nya stoftavskiljarna DC 5900 9,2 kW S och DC 5900 TR - Rå kraft med och utan el

 Dustcontrol byggdammsugare/stoftavskiljare DC 5900 9,2 kW s och DC 5900 TR

 

DC5900a/c*  9,2kWS, 400V, 50Hz, Y/D-start

DC 5900 9,2 kW S är en elektriskt driven sugmaskin för användning till punktutsugning, städning och materialtransport i de flesta typer av industri.

Maskinen är i första hand avsedd för transport av material och mycket grov städning tillsammans med föravskiljare.  Den extra stora sugkapaciteten kan också utnyttjas till vanlig punktutsugning och städning där det behövs extra långa slangar, upp till 50 m. För att motverka överhettning vid intensiv användning har pumpen utrustats med ett kylluftintag.

Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) som driver luften genom sugkåpa/munstycke, slangsystem samt för- och stoftavskiljare. Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre damm. Findammet avskiljs i enhetens filterpatron. Det avskiljda materialet samlas upp i plastsäck/container under cyklonen.

Fördelar:

 • kraftfull och mångsidig användbar maskin
 • nytt chassi - mer ergonomisk hantering
 • tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte
 • fasfels-indikator*
 • hög driftsäkerhet
 • filterrensningensystem med luftpuls - ger filtren extra lång livslängd och garanterar bibehållen sugförmåga.

 

* DC 5900a med container/DC 5900c med säck

** En lampa på maskinen indikerar om maskinenansluts till ett el-nät  med fasfel.

DC5900TR  - tryckluftsdriven

Den nya tryckluftsdrivna stoftavskiljaren DC 5900 TR är en robust stoftavskiljare med stor sugkapacitet trots att maskinen inte behöver anslutas till elnätet. Ett antal tekniska förbättringar har gjort maskinen mer användar- och servicevänlig.

Maskinen har fått ett nytt chassi som gör hanteringen mer ergonomisk. Den är nu också utrustad med en tiltbar cyklon för enklare service och filterbyte. Det nya semiautomatiska filterrensingssystemet gör filterrensningen enklare än tidigare.

DC  5900 TR kan användas för punktutsugning på de flesta typer av handhållna bearbetningsmaskiner och lämpar sig dessutom utmärkt för industriell dammsugning.

Eftersom suget skapas i en ejektor, finns följande fördelar:

 • underhållsfri sugkälla
 • låg vikt
 • ingen el-installation
 • hög driftsäkerhet
 • servicevänlig
 • finfiltret rensas med luftpuls  - ger extra lång livslängd med bibehållen sugkapacitet.

    

 

Kontakta oss:

Mejl: sales@dustcontrol.se

Telefon: +468-531 940 20


 

Till produktsidorna: DC 5900 9,2kW S, DC 5900 TR