Tillväxtverket stödjer Dustcontrol för affärsutveckling i USA

Logo tillväxtverket


 

Tillväxtverket har genom programmet “Miljödriven Tillväxt”, beviljat Dustcontrol AB stöd med högst 250 000 kronor för att genomföra projektet  ”BRIC Affärsutveckling med inriktning USA”.

Syftet med projektet är att introducera Dustcontrols stoftavskiljare och luftrenare på den amerikanska bygg- och uthyrningsmarknaden, samt att öka företagets konkurrenskraft och export till USA.