Enklare parkettslipning med DC F60 och DC 1800 eco XL

Enklare parkettslipning med DC F60 och DC 1800 eco XL

Vid parkettslipning uppstår stora mängder av damm, vilket innebär att behållaren eller plastsäcken måste tömmas ofta. För att möjliggöra ett kontinuerligt arbete utan störande avbrott har vi utvecklat följande lösningar: stoftavskiljaren DC 1800 eco XL och föravskiljaren DC F60.

Stoftavskiljaren DC 1800 eco XL

Maskinen har samma sugkapacitet som DC 1800 eco XL men kan ta hand om större mängder av damm tack vare sin stora behållare (60 liter - samma som föravskiljaren DC F60). Eftersom DC 1800 eco XL är tänkt att kopplas till en parkettslipmaskin, levereras den med antistatisk slang men utan städtillbehör. DC 1800 eco XL kan också beställas med autostart (art nr 101880).

Fördelarna i överblick:

 • Speciellt lämpad för parkettslipning och andra arbeten som producerar lätt damm
 • Passar för allmän städning och punktutsug från elektriska handverktyg (med upp till 5”-sugkåpor) samt små bordssågar.
 • Kombinerar lätthanterlighet med stor sugkapacitet och filtreringsgrad.
 • Låg vikt
 • Robust konstruktion
 • Försedd med en behållare av stål. En plastsäck kan användas inuti behållaren.

 

Föravskiljaren DC F60

Föravskiljaren DC F60 har konstruerats för att kunna ta hand om stora mängder av damm. Genom sitt stora inlopp är den också speciellt lämpad för grövre damm. Eftersom DC F60 redan avskiljer 90% av dammet avlastas stoftavskiljaren avsevärt, samtidigt som operatören slipper tömma behållaren allt för ofta. DC F60 kan anslutas till våra stoftavskilare DC 1800eco, DC 2900 och DC 3900eco.

För optimal prestanda kan DC F60 också utrustas med våra slitstarka plastsäckar (art nr 42285) (art nr 70691) som extra tillbehör.

Fördelarna i överblick:

 • Speciellt lämpad för parkettslipning
 • Höghastighetscyklon
 • Locket kan för enklare transport läggas upp och ned i behållaren
 • Robust stålbehållare
 • Kan anslutas till våra stoftavskilare DC 1800eco, DC 2900a/c eco och DC 3900a/c eco.