Hållbar utveckling är ledordet för Dustcontrol

Dustcontrol har sedan 1972 utvecklat teknik för att hjälpa sina kunder att effektivisera sin produktion och skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Den första stoftavskiljaren togs fram för att komma tillrätta med gruvarbetarnas problem med höga halter av kvartsdamm i inandningsluften. Den absolut bästa lösningen på problemet var att utveckla teknik för att fånga in det hälsofarliga dammet där det uppstår, först vid källan med hjälp av en sugkåpa, sedan avskilja dammet effektivt från luften och slutligen samla upp det på ett sätt som underlättar fortsatt hantering. Dustcontrol har med lång erfarenhet inom området utvecklat ett brett sortiment av produkter som numera tar hand om både hälsofarligt och produktionsstörande material - från kåpa till spill.

Det är trevligt att arbeta på ett företag som bidrar till en hållbar utveckling. Vi är inte enbart ett miljöteknikföretag som hjälper våra kunder med tekniska lösningar för att förbättra deras arbetsmiljö utan vi har också som mål att miljötänkandet ska genomsyra hela företaget, t ex vid val av tillverkningsmetoder, underleverantörer, distribution och bil- och resepolicys.

Hållbar utveckling handlar för oss förstås också om att leverera hållbara och driftsäkra produkter med lång livslängd som är optimerade med hänsyn tagen till energianvändning. Vi har bl a ett tillval till våra anläggningar som vi kallar för Green System. Green System är ett smart system som ser till att pumparna inte förbrukar energi i onödan. I våra mindre mobila stoftavskiljare väljer vi ecomotorer för minskad energiförbukning och lång livslängd.

På Dustcontrol arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter och vi vill erbjuda kunden skräddarsydda lösningar. Det är helt fantastiskt att vi har fått möjlighet att hjälpa så många kunder världen över.

 

Nina Uggowitzer

VVD

 Nina Uggowitzer VVD Dustcontrol om hållbar utveckling