Dustcontrol i pilotprojektet ”Miljontrumman” – nytt evakueringssystem för rivningsmaterial

Dustcontrol i pilotprojektet ”Miljontrumman” – nytt evakueringssystem för rivningsmaterial

En ny metod kallad Miljontrumman har prövats i fullskala i Göteborg för att underlätta badrumsrenovering. Avlägsnade kakelplattor på väggar och golv ger upphov till stora mängder rivningsmaterial som vanligen måste transporteras helt manuellt med hjälp av ämbar och kärror ner till markplanet för vidare transport till deponierna. Ett stort problem i sammanhanget är också dammspridning av hälsofarliga partiklar som asbest, kvartsdamm och mögelsporer.

 

Läs mer om hur Dustcontrol hjälper till att lösa problemen i projektet genom att ladda ned artikeln eller besök tidningen Svensk Rentals hemsida.