Den andra generationen av vår storsäljare DC BOX är här!

Den nya DC BOX kommer med många nyheter

Den nya DC BOX kommer med många nyheter, bl.a.:

  • Ett stort fönster för bättre sikt
  • Ett rullbord som kan roteras horisontellt 360 grader för att underlätta saneringsarbeten
  • Möjlighet att integrera vår luftrenare AirCube 500*
 
        Dustcontrol DC Box dragskåp för rengöring av maskiner och verktyg

 

DC Boxen är uppbyggd som ett dragskåp med dörrar på varje sida för enkel rengöring av maskiner och verktyg. I DC Boxen finns en ø76-anslutning till punktutsug och en anslutning till AirCube 500*, samt belysning och tryckluft. Grovt skräp matas ut till en plastsäck som fästas på bottenkonan.

Vid in- och uttagning av större/tyngre maskiner kan dessa läggas på en separat rullvagn** och sedan rullas fram till DC Boxen. Där skjuts maskinen in på det roterbara rullbordet för en enkel rengöring av maskinen.

Det finns tre öppningar på framsidan där operatören för in armarna vid rengöringsarbetet. Tre öppningar medför god åtkomlighet, samt frigör alltid en öppning som luftintag. Rengöringsarbetet utförs med hjälp av olika sugmunstycken på punktutsuget, tryckluft eller borstar.

Genom ø76-anslutningen kan DC Boxen integreras med samtliga för- och stoftavskiljare från Dustcontrol till ett kundspecifikt DC Box paket, t.ex. DC F Mobil och DC 11-Modul.

*Den nya DC Boxen kan beställas med en integrerad AirCube 500 inkl. adaptersats som DC Box med tillbehör (art nr 74701).

**Tillbehör Vagn DC Box (art nr 42014) 

 


 

Kontakta oss:

Mejl: sales@dustcontrol.se

Telefon: +468-531 940 20


 

Till produktsidan: DC Box