Asbestsanering – bortglömd cancerrisk!

Nyhetssändningen Rapport om asbestsanering med industridammsugare av Dustcontrol.

 

Asbestsanering – bortglömd cancerrisk

Rapport uppmärksammade nyligen i en nyhetssändning de bortglömda farorna i samband med asbestsanering. Sändningen bygger på information från arbetsmiljöverket som larmar om att 2 av 3 arbetsplatser brister i säkerhet där man arbetar med asbest. Resultatet kommer från en undersökning av 100 olika företag som myndigheten gjort i samband med skärpta kontroller när det gäller asbestsanering.

Vad måste arbetsgivaren tänka på?

Arbetsgivaren måste före ett rivnings- eller renoveringsprojekt av byggnader ta reda på om det finns asbest i byggnaden (särskilt viktigt för byggnader från 50-70 talet som är mest belastade).

Det är arbetsgivarens skyldighet att följa bestämmelserna om asbestsanering och när de inte följs kan straffavgifter bli påföljden eller att arbeten måste ställas in. Lär dig mer om föreskrifterna genom att besöka arbetsmiljöverkets hemsida/asbest.

Hur kan Dustcontrol hjälpa dig med asbestsanering?

I reportaget visas också Dustcontrols DC 2800 H och DC 3800 H, maskiner som är specialtillverkade för sanering av farliga ämnen som asbest och PCB. Dustcontrol har stor erfarenhet av asbestsanering, titta gärna på vår H-line eller ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.