Centralsuganläggningar

Dustcontrol har närmare 40 års erfarenhet av att tillverka centralsuganläggningar efter kundens önskemål för t.ex. metallindustri, glasfiberindustri, bagerier, läkemedelsindustri, tryckerier, snickerier, livsmedelindustri, avfallshantering osv.