Högsta betyget för Dustcontrol

Botkyrkaföretaget Dustcontrol AB är ett av de tryggaste företagen i Sverige i alla avseenden. Detta enligt bankernas kreditupplysningsföretag UC, som granskat företaget.

Botkyrkaföretaget Dustcontrol AB är ett av de tryggaste företagen i Sverige i alla avseenden. Detta enligt bankernas kreditupplysningsföretag UC, som granskat företaget.

UC gör inte endast en kreditbedömning, man tittar framförallt på företagets trygghet framöver.
För Dustcontrol som arbetar med arbetsmiljö är trygghet en viktig del av företagets strategi. Inom arbetsmiljöområdet som är en snabbt växande bransch måste kunden känna en trygghet i sin investering att företaget finns kvar. Även kunden och användaren måste känna sig trygga med att luften som andas in är ren.

Sedan Dustcontrol AB inledde sin verksamhet för 40 år sedan har företaget lett utvecklingen till bättre arbetsmiljö och effektivare produktion inom industrier som tidigare haft stora problem med hälsofarliga dammpartiklar eller andra ämnen som stört produktionsprocessen.

Byggnadsindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och verkstadsindustri är några branscher där Dustcontrol bidrar till att störande partiklar tas hand om och oskadliggörs direkt vid källan. Problemlösningen är att ta bort dammet så snart det uppstår, istället för att på andra sätt skydda omgivningen.

Effektiv inkapsling av arbetsmaskiner och patenterade stoftavskiljare som ersätter dammsugare är en del av Dustcontrols framgång. Användaren måste känna sig trygg att dammet som sugs upp tas hand om och inte återförs till användarens inandningszon. En stor del av Dustcontrols utvecklingsresurser satsas på att tillämpa den unika punktutsugningsmetoden på allt flera typer av dammalstrande arbeten.

Genom utbildad personal, service och kontrollmätningar hos användaren har Dustcontrol byggt upp en verksamhet där kunden känner sig trygg med sin investering. Insikten att en ren arbetsmiljö även ger en effektivare produktion har lett till att många av Sveriges mest framgångsrika företag valt Dustcontrol som leverantör.

De av UC granskade företagen graderas i riskklasser, skala 1 - 5, utifrån vilken risk det är att företaget kommer på obestånd. Riskklass 5 innebär lägst risk för obestånd. Enligt UC är det endast 5 promille av Sveriges företag som lever upp till de krav som krävs för att placeras i denna grupp. Ett av dessa företag är Dustcontrol AB som har riskklass 5! Värderingen för Dustcontrol är 0,03 promille som ger topplacering inom denna lilla exklusiva ”elitgrupp”.

Hälsofarligt damm finns i nästan alla branscher.