Dustcontrol på Scand-LAS

Dustcontrol på Scand-LAS

 

I år kommer Scand-LAS att finnas i Trondheim och givetvis kommer Dustcontrol att finnas på plats. Datumet för mässan är den 26-29 april.

På mässan kommer vi att visa vår nya kvarn som är anpassad för djurhus. Roger Rosander, Lars af Klintberg, Peter Holmström och Sidney Melin är de säljare som kommer att befinna sig på mässan.