Artikel för DC Academy

Bortom välfärd – hur damm skadar tillverkning och produktivitet

Luftburna partiklar på arbetsplatserna är farliga för människors hälsa och dammiga miljöer är i grunden osäkra. Men även utöver risken för personskada kan damm vara ett kostsamt produktionsproblem om det inte åtgärdas.

Per definition är dammpartiklar små, och de kan leta sig in i de minsta utrymmen. Om betydande mängder damm lägger sig på interna komponenter, kommer prestandan hos alla maskiner att bli lidande. I dammiga miljöer finns det risk för igensatta ventilationshål och kylsystem, vilket leder till överhettning och stillestånd. Damm kan också förorena smörjmedel och öka friktionen, vilket gör att delar slits ut snabbare.

Om ditt arbete involverar högprecisionsprocesser, som laserskärning eller mikrobearbetning, kan damm vara särskilt besvärligt. Genom att påverka uppriktning, kalibrering och finmätning kan damm orsaka felaktigheter som kan underminera din produkt. Varje tillverkningsprocess som hanterar snäva toleranser måste ha ett stadigt grepp om mängden damm på verkstadsgolvet.

Damm kan också ha en mer direkt inverkan på din slutprodukt, genom att leta sig in i de varor du tillverkar. Kontaminering av detta slag kan resultera i defekta produkter, kundreturer och till och med regulatoriska eller efterlevnadsproblem – med potentiellt allvarliga slag mot både din ekonomi och ditt rykte.

Det sista och mest dramatiska sättet som damm kan påverka produktionen är via en explosion. Eventuellt brännbart material brinner snabbare när det delas upp i fina partiklar, och när det svävar i luften är explosionsförmågan ofta större. Fabriker vidtar nu bättre försiktighetsåtgärder, så frekvensen av dammexplosioner har avtagit med tiden. Men även under det senaste decenniet har damm av olika slag identifierats som troliga orsaker till dödliga explosioner i USA, Kina, Storbritannien och Singapore. Det säger sig självt att dammexplosioner kan vara katastrofala, och det understryker den absoluta nödvändigheten av att kontrollera luftburna partiklar i tillverkningsmiljöer.


Våra kunniga experter hjälper er gärna med en dammfri arbetsmiljö, så att ni kan undvika att damm skadar tillverkning och produktivitet.

Dustcontrol, Box 3088, Kumla Gårdsväg 14, 145 03 Norsborg, SWEDEN