Kvalitetspolicy

 

Vår kvalitet ska motsvara kundernas krav. Detta gäller såväl service och leveranssäkerhet som produktkvalitet och bemötande. Våra kunder ska veta att vi lyssnar på deras synpunkter i vårt arbete med ständiga förbättringar.