Säljorganisationen

 

Säljorganisation Sverige

  


Roger Rosander
Försäljningschef Skandinavien
Mob:+46 70 255 22 95
Tel:+46 8 531 940 12
E-mail: roger.rosander@dustcontrol.se

  
Ari Räsänen
Projektchef
Mob:+46 72 714 6565 
E-mail: ari.rasanen@dustcontrol.se

Industri

 


Peter Holmström 
Stationära anläggningar
Södra Sverige 
Mob: +46 70 658 74 24 
Tel: +46 42 26 62 31 
E-mail: pho@dustcontrol.se


Sidney Melin 
Stationära anläggning
Västra och norra Sverige 
Mob: +46 70 658 66 64 
Tel: +46 42 26 62 33 
E-mail: sm@dustcontrol.se


Niklas Burnert 
Föräldraledig
Stationära anläggningar,
Södra Mellansverige 
Mob: + 46 70 585 77 51
E-mail: niklas.burnert@dustcontrol.se

 


Lars af Klintberg
Stationära anläggningar,
Södra Mellansverige 
E-mail: lk@dustcontrol.se

 

Karin Ekh
Service/Projektledare anläggningar 
Mobil: +46 70 620 53 44 
E-mail: karin.ekh@dustcontrol.se

 
Jan Göransson
Stationära anläggningar
Projektledare
Mob: +46 76 851 78 58
E-mail: jan.goransson@dustcontrol.se
 


Roger Håkansson
Stationära anläggningar
Norra Mellansverige 
Mob: +46 768 005 100 
E-mail: roger.hakansson@dustcontrol.se

 

 

 

 

Bygg

 


Stefan Ohlsson 
Storkund mobila produkter
Norden 
Mobil: +46 70 666 13 95 
Tel: +46 8 531 940 14 
E-mail: so@dustcontrol.se


Jörgen Jakobsson
Mobila produkter 
Södra och västra Sverige
Mob: +46 70 255 42 75
E-mail: jorgen.jakobsson@dustcontrol.se


Cristian Tello
Mobila produkter för
segmenten

golvslipning,håltagning,
sanering/rivning

Mellansverige
Mob: +46 70 242 66 62
E-mail: ct@dustcontrol.se

 

 Marknadskommunikation

 

 

Charlotte Ternström
Marknadskommunikatör
Tel: +46 73 044 73 94
E-mail: charlotte.ternstrom@dustcontrol.se