Håltagaren

När du borrar eller sågar i betong, tegel och sten frigörs stora mängder farligt damm som du inte vill ha ner i lungorna. Därför ställer du höga krav på dina maskiner, både när det gäller punktutsug och luftrening. När du borrar i betong går det ju dessutom åt stora mängder vatten, vilket gör att du kan behöva en rejäl våtsug. Du som är håltagare vill ha kraftfulla men ändå smidiga maskiner.