DC Box

Dustcontrol DC Box för rengöring av maskiner och verktyg

DC Boxen är uppbyggd som ett dragskåp med dörrar på varje sida för enkel rengöring av maskiner och verktyg. I DC Boxen finns en ø76-anslutning till punktutsug och en anslutning till AirCube 500 lLuftrenare), samt belysning och tryckluft. Grovt skräp matas ut till en plastsäck som fästas på bottenkonan.

Klicka på bilden nedan för att lära dg mer om DC Box.