ATEX

Dustcontrol's ATEX series

Att förebygga utsläpp av höga koncentrationer av explosivt damm och gasblandning och undvika att utsläppen fattar eld är ett effektivt sätt att undvika olyckor.

Ämnen som kan orsaka olyckor är exempelvis kol, mjöl, spannmål, trä, bomull och vissa plaster. Genom att regelbundet dammsuga arbetsområdet och använda rätt utrustning är en bra början. Dustcontrol har erfarenheten och lösningarna som begränsar risken för dammexplosioner på arbetsplatsen till ett absolut minimum.

Ladda hem:

ATEX System Guide 2017 

Dustcontrol ATEX 2800H EX

Produkter

centralsuganläggningar, filterenheter från EX-serien, stoftavskiljare från EX-serien, tillbehör och service

Referenser

Nestlé, EADS Airbus, Lockheed Martin, Thyssen Krupp, KRV, The Age, Interseroh, Agrana Zuckerfabrik, Hexal Salutas, Gamesa, Portable Foods (Kelloggs), Brandon Hire, Mars Drinks UK, Sandvik in Sweden.